Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
Mercatorlaan 1200 - 3528 BL Utrecht - +31-(0)30-282 31 75
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie

NWO Veni subsidie voor Mostafa Mokhles (AIOS Thoraxchirurgie, Erasmus MC)

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek  (NWO) heeft op 17 juli j.l. Mostafa Mokhles een Veni subsidie
(€ 250.000) toegekend.

Mostafa zal deze subsidie combineren met een eerder dit jaar aan hem toegekende EUR Fellowship (€ 135.000) om voorspellingsmodellen te ontwikkelen voor patiënten met een aangeboren hartafwijking die cardiale chirurgie moeten ondergaan. Tegenwoordig kunnen patiënten met een aangeboren hartafwijking volwassen worden. Helaas moeten ze wel gedurende hun leven vaak meerdere hartoperaties ondergaan. Door het tijdstip van iedere noodzakelijke hartoperatie beter te voorspellen kan het totaal aantal hartoperaties gedurende het leven van deze patiënten tot een minimum beperkt worden.

De Veni is een erkenning voor uitzonderlijk getalenteerde jonge wetenschappers. Met het geldbedrag dat eraan verbonden is, kunnen de wetenschappers drie jaar lang onderzoek verrichten. Het verkrijgen van een Veni-subsidie geldt als een belangrijke stap in een wetenschappelijke carrière. Het Algemeen Bestuur van NWO heeft besloten 161 van de in totaal 1124 ingediende voorstellen te honoreren. Van de 187 bij ZonMw ingediende Veni aanvragen werden er door ZonMw 23 gehonoreerd, waaronder die van Mostafa.


Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie | Mercatorlaan 1200 | 3528 BL Utrecht | +31 (0)30 282 31 75Website door Zite Media