Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
Mercatorlaan 1200 - 3528 BL Utrecht - +31-(0)30-282 31 75
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie

Opleiding

Uitgebreide informatie over de opleiding cardio-thoracale chirurgie kunt u vinden op www.knmg.nl of download het opleidingsplan hieronder.

- Opleidingplan
Toelichting opleidingsplan

 

Opleiding Congenitale Cardio-thoracale chirurgie

Sinds het ontstaan van de hartchirurgie heeft de chirurgie voor aangeboren hartgebreken zich geleidelijk ontwikkeld tot een zelfstandig deelspecialisme. Voor de uitoefening van deze congenitale cardio-thoracale chirurgie zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig. Om de kwaliteit van deze zorg te kunnen garanderen is het van belang dat het minimum niveau van deze kennis en vaardigheden wordt vastgelegd. Daarom heeft de Commissie Congenitale Cardio-thoracale Chirurgie (Commissie CCTC) van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie eisen geformuleerd waaraan moet worden voldaan om zich als congenitaal cardio-thoracaal chirurg te kunnen kwalificeren. Deze opleidingseisen zijn in het opleidingsplan Congenitale Cardio-thoracale chirurgie vastgelegd. Behalve als doel voor kwaliteitsverbetering bieden deze eisen kandidaten die zich in dit deelspecialisme willen bekwamen een opleidingsstructuur.

Opleidingsplan Congenitale Cardio-thoracale Chirurgie

Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie | Mercatorlaan 1200 | 3528 BL Utrecht | +31 (0)30 282 31 75Website door Zite Media