Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
Mercatorlaan 1200 - 3528 BL Utrecht - +31-(0)30-282 31 75
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie

Wetenschappelijke vergaderingen

Via deze pagina vindt u alles over de wetenschappelijke vergaderingen van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirgie. Wetenschappelijke vergadering zijn in de regel alleen toegankelijk voor alle leden van de NVT. Het bijwonen van een wetenschappelijke vergadering levert 8 accreditatiepunten op.
Aanmelden kan bij het secretariaat bij voorkeur per mail.

In het menu hiernaast vindt u de gepresenteerde abstracts (inclusief programma) van reeds gehouden wetenschappelijke vergaderingen en het programma voor de eerstvolgende wetenschappelijke vergadering.

Data wetenschappelijke vergaderingen

25 mei 2018 - Cinemec te Utrecht
2 november 2018 - Papendal te Arnhem - gezamenlijk met de NVVC

Heeft u vragen over de wetenschappelijke vergaderingen neem dan contact op met het secretariaat.

Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie | Mercatorlaan 1200 | 3528 BL Utrecht | +31 (0)30 282 31 75Website door Zite Media