Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
Mercatorlaan 1200 - 3528 BL Utrecht - +31-(0)30-282 31 75
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie

Rapporten 

Rapport Behoefteraming Cardiothoracaal Chirurgen 2016 - 2026

Dit rapport is een vervolg op de voorgaande behoefteramingen (2008-2018) voor cardiothoracaal chirurgen die in opdracht van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Thoraxchirurgie (NVT) zijn verricht. In het rapport van 2011 heeft de commissie instroom en uitstroom het advies gegeven om de instroom in de opleiding cardiothoracale chirurgie te handhaven met 5 opleidingsplaatsen per jaar, overeenkomend met 3 opleidingsassistenten per opleidingskliniek. Het doel van dit rapport is om het beleid dat in 2011 is geadviseerd te evalueren. Daarnaast zullen er nieuwe prognoses worden gepresenteerd voor de behoefte aan cardiothoracaal chirurgen tot en met 2026. De commissie zal op basis van deze prognoses een advies geven voor het aantal op te leiden cardiothoracaal chirurgen in de komende jaren. 

Download hier het rapport "Behoefteraming voor cardiothoracaal chirurgen 2016 - 2026"

Download hier het rapport "Behoefteraming voor cardiothoracaal chirurgen 2008 - 2018"

Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie | Mercatorlaan 1200 | 3528 BL Utrecht | +31 (0)30 282 31 75Website door Zite Media