Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
Mercatorlaan 1200 - 3528 BL Utrecht - +31-(0)30-282 31 75
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie

Rapporten 

Rapport Behoefteraming Cardiothoracaal Chirurgen 2008 - 2018

Op verzoek van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Thoraxchirurgie (NVT) heeft de commissie in- en uitstroom van de NVT de behoefteraming voor cardiothoracaal chirurgen geïnventariseerd. In dit rapport is een weloverwogen advies opgesteld ten aanzien van het aantal op te leiden cardiothoracaal chirurgen voor de periode 2008-2018 op basis van de beschikbare gegevens en met inachtneming van verschillende beïnvloedende factoren. Daarnaast wordt het in 2003 geadviseerde beleid en de destijds gemaakte prognoses geëvalueerd. 

Download hier het rapport "Behoefteraming voor cardiothoracaal chirurgen 2008 - 2018"

Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie | Mercatorlaan 1200 | 3528 BL Utrecht | +31 (0)30 282 31 75Website door Zite Media