Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
Mercatorlaan 1200 - 3528 BL Utrecht - +31-(0)30-282 31 75
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie

De operatieve zorg bij de hartchirurgie is op orde

“De operatieve zorg bij de hartchirurgie is op orde”. Dit concludeert de IGZ in haar recent gepubliceerd rapport: “Het operatieve proces in de cardiothoracale chirurgie: veel aandacht voor de patient, elkaar aanspreken verbetert de uitvoering”. Genoemd rapport werd opgesteld n.a.v. de bezoeken die de IGZ in 2015 bracht aan 12 cardiothoracale centra om de kwaliteit van het operatieve proces te toetsen.

De NVT is blij zijn met deze conclusie. Daarnaast is het goed te zien dat de eigen, destijds door de NVT in samenwerking met de cardiosectie van de NVA opgestelde, richtlijn voor het operatieve proces werkbaar en toetsbaar is naast de meer algemene richtlijn voor het pre-, per- en postoperatieve traject. Naast de positieve eindconclusie benoemt de inspectie een aantal aandachtspunten die de NVT ter harte zal nemen.
 

 


Documenten

092-16_-_igz_-_top_rapport_cardiothoracale_chirurgie.pdf - TOP rapport cardiothorcale chirurgie
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie | Mercatorlaan 1200 | 3528 BL Utrecht | +31 (0)30 282 31 75Website door Zite Media