Impactanalyse NZa gepubliceerd

dinsdag, 6 december, 2022

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op dinsdag 6 december de impactanalyse van de gevolgen van concentratie van zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking overhandigd aan minister Kuipers. De minister verzocht in maart dit jaar de NZa deze impactanalyse te maken. 

De minister wil de maand december benutten om met betrokken patiëntenorganisaties, de bestuurders van de universitair medische centra en de wetenschappelijke verenigingen te spreken. Begin 2023 neemt hij een definitief besluit over concentratie van deze vorm van zorg. 

Ook de wetenschappelijke verenigingen voor Kindergeneeskunde (NVK), Cardiologie (NVvC) en Thoraxchirurgie (NVT) hebben het rapport van de NZa ontvangen en gaan in december met de minister hierover in gesprek. Na het definitieve besluit van de minister komen de drie verenigingen met een reactie.