Behoefteraming

De commissie In- en Uitstroom van de NVT buigt zicht over de behoefte van het aantal op te leiden chirurgen in Nederland. In 2008 hebben zij hiervoor een eerste rapport 'behoefteraming 2008 - 2018' uitgebracht en het advies gegeven om de instroom in de opleiding cardiothoracale chirurgie te handhaven op 5 opleidingsplaatsen per jaar, overeenkomend met 3 opleidingsassistenten per opleidingskliniek. In 2016 is dit rapport geevalueerd en zijn er nieuwe prognoses gepresenteerd in een rapport 'behoefteraming 2018 - 2026' voor de behoefte tot en met 2026. Op basis van deze prognoses wordt er advies gegeven over het aantal op te leiden cardiothoracaal chirurgen in de komende jaren.