Behoefteraming

De commissie In- en Uitstroom van de NVT buigt zicht over de behoefte van het aantal op te leiden chirurgen in Nederland. In 2008 hebben zij hiervoor een eerste rapport 'behoefteraming 2008 - 2018' uitgebracht en het advies gegeven om de instroom in de opleiding cardiothoracale chirurgie te handhaven op 5 opleidingsplaatsen per jaar, overeenkomend met 3 opleidingsassistenten per opleidingskliniek. In 2016 is dit rapport geevalueerd en zijn er nieuwe prognoses gepresenteerd in een rapport 'behoefteraming 2018 - 2026' voor de behoefte tot en met 2026. Naar aanleiding van een een dreiging van een groot overschot van jonge klaren heeft de commissie In- en Uitstroom in 2023 opnieuw een rapport 'behoefteraming 2022 - 2032' uitgebracht. Het doel van dit rapport is te reflecteren op het eerdere advies en een voorspelling te doen van de behoefte aan cardio-thoracaal chirurgen in Nederland tot en met 2032. Op basis van deze prognoses wordt er advies gegeven over het aantal op te leiden cardiothoracaal chirurgen in de komende jaren.