Wetenschappelijke vergaderingen

Twee keer per jaar organiseert de vereniging een wetenschappelijke vergadering. Deze wetenschappelijke vergaderingen zijn in de regel alleen toegankelijk voor alle leden van de NVT. Het bijwonen van een wetenschappelijke vergadering levert 8 accreditatiepunten op.

Aanmelden kan bij het secretariaat bij voorkeur per mail, tenzij het anders geregeld is, omdat het een gezamenlijk congres betreft met een andere wetenschappelijke vereniging.

Voor meer informatie klikt u op de betreffende bijeenkomst.