Cardiothoracale chirurgie

Nederlandse Hart Registratie

De registratie van alle cardiochirurgische ingrepen bij volwassenen vindt momenteel plaats bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR).

De registratiecommissie cardiochirurgie bestaat uit 16 leden, ieder door zijn/haar ziekenhuis afgevaardigd om namens het ziekenhuis de NHR opdracht te geven om data met betrekking tot de interventies te verwerken. De ziekenhuizen treden in de registratiecommissie op als gezamenlijke verantwoordelijken in termen van de AVG. Waar de registratiecommissie voorheen onder de bestuurlijke verantwoordenlijkheid van de NVT viel is de registatiecommissie nu een losstaande entiteit die opdracht geeft aan de NHR. De NVT bepaalt uit de lijst van variabelen die door de registratiecommissie wordt vastgesteld, welke variabelen voor ziekenhuizen verplicht worden om te verzamelen.

De data die in opdracht van de registratiecommissie verzameld en en verwerkt wordt bestaat uit patiëntkarakteristieken, procedure gerelateerde data en follow up data zoals mortaliteit en kwaliteit van leven. Binnen de registratiecommissie worden de resultaten van de centra besproken en is er ruimte om best practices te delen.

Dankzij de oprichting van de NHR worden alle complexe hartinterventies in Nederland zich nu in één omgeving geregistreerd, waardoor bijvoorbeeld ook ziekenhuisoverstijgend inzicht verkregen kan worden in de follow up van patiënten wat de registratielast voor de ziekenhuizen zal doen afnemen.

Direct naar de pagina van de NHR

 

Landelijke Registratie Chirurgische Behandeling Atrium Fibrilleren

Op initiatief van de NVT is er in oktober 2017, gefinancieerd door de SKMS, een project ‘Landelijke Registratie Chirurgische Behandeling Atrium Fibrilleren’ gestart, in samenwerking met de Nederlandse Hart Registratie (NHR). Van oktober 2017 tot juli 2020 heeft een multidisciplinaire werkgroep bestaande uit leden van de NVT en NVVC, samen met de NHR een data set ontwikkeld en een landelijk chirurgische atrium fibrilleren registratie opgezet, toegankelijk voor alle hartcentra. 

Op basis van de bestaande literatuur, bestaande registraties en expert opinion heeft de werkgroep een dataset ontwikkeld waarmee de preoperatieve, operatieve en postoperatieve gegevens van patiënten die chirurgie voor atriumfibrilleren ondergaan (concomitant of stand-alone) uniform kunnen worden geregistreerd.

Deze uitgebreide dataset is besproken binnen de NHR en de registratiecommissie en definities zijn gelijk getrokken voor de bestaande registratie items. Zo is onder andere de chirurgische AF dataset afgestemd op het gelijktijdig ontwikkelde handboek atrium fibrilleren (zie website NHR - Handboeken), zodat alle definities met betrekking tot AF in alle registraties gelijk zijn.

De eindrapportage en overige relevante documenten m.b.t. dit project kunt u hieronder downloaden.