Herregistratie

Herregistratie en persoonlijk dossier

De (her)registratie verloopt via de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) van de KNMG: herregistratie@fed.knmg.nl of telefoonnummer 088 - 440 43 10 (kantooruren). 

Uw persoonlijk dossier voor herregistratie wordt bijgehouden in GAIA. GAIA is een gezamenlijk systeem voor accreditatie van nascholing en herregistratie. Het overzicht van het persoonlijk dossier in GAIA vervangt het zelf verzamelen en administreren van certificaten als bewijs van deelname aan de gevolgde bij- en nascholing. Bij herregistratie kunt u de RGS verwijzen naar uw persoonlijk dossier in GAIA, u hoeft dan geen certificaten op te sturen. De RGS zal alleen vragen naar certificaten van uw zelf toegevoegde activiteiten, zoals buitenlandse congressen, Surgical ships, voordrachten etc. Onder accreditatie voor artsen leest u hoe het aanvragen van accreditiepunten verder werkt.

Wanneer er in GAIA 'Volledig' staat, heeft u in principe voldoende punten. Echter zal de RGS voor de niet-automatisch geaccrediteerde nascholingen, zoals buitenlandse nascholingen, nog controleren of deze punten inderdaad meetellen. Vanaf vier maanden voor de expiratiedatum kunt u een aanvraag tot herregistratie aanmaken in MijnRGS. Hier ontvangt u vanzelf meer informatie over via de RGS.

Meer informatie over herregistratie vindt u op de website van de KNMG.

Herregistratie en deelname kwaliteitsvisitatie

Uw deelname aan de vijfjaarlijkse kwaliteitsvisitatie van uw vakgroep/maatschap wordt, mits u lid bent van de vereniging, door de vereniging in GAIA vastgelegd. Een rood bolletje in uw dossier betekent dat u (nog) niet aan een kwaliteitsvisitatie heeft deelgenomen in uw huidige herregistratieperiode. Een reden om verschoond te worden van deze herregistratieplicht is dat u bent gewisseld van ziekenhuis/werkgever, waardoor u niet bij een kwaliteitsvisitatie aanwezig bent geweest gedurende uw herregistratieperiode.