Accreditatie voor artsen

Accreditatie aanvragen leden

Vanaf 1 januari 2018 is de NVT aangesloten bij GAIA en lopen alle accreditatieaanvragen van binnenlandse- en buitenlandse nascholing via GAIA en het persoonlijke dossier. In het beoordelingskader leest u alle regels en voorwaarden voor het aanvragen van accreditatie.
 

Binnenlandse nascholing 

Elke arts heeft in GAIA een persoonlijk dossier voor herregistratie. Alle gevolgde geaccrediteerde binnenlandse nascholing wordt door de aanbieder in GAIA ingevoerd aan de hand van de presentielijsten. U dient wel altijd zelf vooraf te controleren of voor de te volgen binnenlandse nascholing door de aanbieder accreditatie is aangevraagd en of de punten in uw dossier zijn bijgeschreven. Wanneer de punten van binnenlandse scholing niet binnen 2 maanden in uw dossier zijn bijgeschreven kunt u hierover navraag doen bij de aanbieder van de nascholing. Zij zijn verantwoordelijk voor het bijschrijven van de punten in uw dossier. Ditzelfde geldt voor buitenlandse scholing welke door een binnenlandse aanbieder wordt aangeboden. De accreditatiecommissie van de NVT zal achteraf geen punten toekennen wanneer de aanbieder geen accreditatie heeft aangevraagd.
 

Buitenlandse nascholing

Voor buitenlandse nascholing gelden andere regels. De NVT heeft hiervoor twee opties. 

optie 1: de accreditatiecommissie stelt jaarlijks een lijst met buitenlandse geaccrediteerde bijeenkomsten vast (zie hiervoor het persoonlijke GAIA dossier - snel toevoegen - buitenlandscholing); de arts is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een bewijs van deelname (certificaat) op basis waarvan aan de hand van de lijst van de wetenschappelijke vereniging kan worden vastgesteld dat de arts heeft deelgenomen aan een geaccrediteerde bijeenkomst. Uit dit bewijs van deelname dient tevens te blijken op hoeveel accreditatiepunten de arts recht heeft (anders geldt maximaal 6 punten per dag);

optie 2: de accreditatiecommissie accrediteert de buitenlandse bijeenkomst achteraf op basis van een inhoudelijke beoordeling; de arts is verantwoordelijk voor het indienen van een onderbouwde accreditatieaanvraag (voorzien van programma en certificaat van deelname) bij de wetenschappelijke vereniging via het dossier in GAIA (maximaal 6 punten per dag).

Het toevoegen/aanvragen van buitenlandse scholing die niet onder optie 1 vallen gaat op de volgende manier:

  • Log in en kies voor “snel toevoegen”
  • Vul de datum van de activiteit in
  • Kies bij Categorie “buitenlandscholing overig”
  • Vul het aantal accreditatiepunten (maximaal 6 punten per dag) en de omschrijving in (let op: neem de omschrijving van het certificaat over)
  • Voeg certificaat en programma toe (let op: zonder certificaat en programma wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en teruggestuurd)
  • Druk op gereed om de accreditatie in te dienen

 

Inloggen in GAIA

Bent u uw inloggegevens kwijt, dan kunt u deze via GAIA opnieuw opvragen. In het inlogscherm klikt u daarvoor op de betreffende link. Uw inloggegevens worden dan nogmaals naar uw e-mailadres gestuurd.

Tip: Sla uw BIG-nummer op in uw mobiele telefoon. Dan heeft u het altijd bij de hand! Uw BIG-nummer is namelijk belangrijk voor het persoonlijk dossier en voor de aanbieder van bij- en nascholing in verband met de deelnemersregistratie.

 

Account activeren

Hier kunt u doorklikken naar de activeringspagina waar u uw GAIA account (lees: uw persoonlijk dossier met gevolgde nascholing) kunt activeren.

 

Meer informatie

Op de website van het KNMG is meer informatie te vinden over uw persoonlijk dossier. U vindt hier ook een filmpje (duurt totaal 8 minuten) met een demonstratie van het persoonlijk dossier. Dit is een algemeen filmpje voor alle aangesloten verenigingen.