Congenitale Cardio-thoracale chirurgie

Aantallen en uitkomsten van congenitale cardiothoracale chirurgie in Nederland

Congenitale cardiothoracale chirurgie is het onderdeel van de cardiothoracale chirurgie dat zich specifiek bezig houdt met de chirurgische behandeling van aangeboren hartafwijkingen en van hartafwijkingen bij kinderen. Kinderhartchirurgie is een term die niet volledig de lading dekt want congenitaal cardiothoracaal chirurgen opereren naast kinderen ook volwassenen met aangeboren hartafwijkingen. Ook niet-aangeboren hartafwijkingen bij kinderen worden door de congenitaal cardiothoracaal chirurg geopereerd. Congenitale cardiothoracale chirurgie beperkt zich niet tot afwijkingen van hart en grote vaten; ook afwijkingen van longen en luchtwegen vallen binnen dit subspecialisme.
In Nederland zijn er vier centra voor congenitale cardiothoracale chirurgie: CAHAL (Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam en Leiden: A-UMC en LUMC), ACAHA (Academisch centrum voor aangeboren hartafwijkingen Rotterdam en Nijmegen - Erasmus MC en Radboudumc), UMCG (Groningen) en UMCU (Utrecht).

Binnen de NVT is de Commissie Congenitale Cardiothoracale Chirurgie (Commissie CCTC) aangewezen voor de zorg op bovengenoemd gebied. De commissie CCTC streeft naar een continue verbetering van kwaliteit en uitkomsten van congenitale cardiothoracale chirurgie. De commissie heeft hiertoe meerdere instrumenten zoals geverifiëerde dataregistratie, onderlinge bespreking van aantallen en uitkomsten (inclusief een jaarlijkse bespreking van alle gevallen van mortaliteit), on-site kwaliteitsvisitaties, onderlinge bespreking van complicaties (bijv. registratie van ongeplande reoperaties) en themadagen o.a. samen met de sectie kindercardiologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.

De Commissie CCTC streeft ook naar openheid en aantallen en uitkomsten van de Nederlandse centra vanaf 2005 kunt u hieronder dowloaden. Data van voor 2005 zijn niet vermeld vanwege het feit dat externe dataverificatie destijds nog niet consequent was doorgevoerd.