Congenitale Cardiothoracale chirurgie

Congenitale cardiothoracale chirurgie is het onderdeel van de cardiothoracale chirurgie dat zich specifiek bezig houdt met de chirurgische behandeling van aangeboren hartafwijkingen en van hartafwijkingen bij kinderen. Kinderhartchirurgie is een term die niet volledig de lading dekt want congenitaal cardiothoracaal chirurgen opereren naast kinderen ook volwassenen met aangeboren hartafwijkingen. Ook niet-aangeboren hartafwijkingen bij kinderen worden door de congenitaal cardiothoracaal chirurg geopereerd. Congenitale cardiothoracale chirurgie beperkt zich niet afwijkingen van hart en grote vaten; ook afwijkingen van longen en luchtwegen vallen binnen dit subspecialisme.
In Nederland zijn er vier centra voor congenitale cardiothoracale chirurgie: CAHAL (Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam en Leiden: A-UMC en LUMC), ACAHA (Academisch centrum voor aangeboren hartafwijkingen Rotterdam en Nijmegen - Erasmus MC en Radboudumc), UMCG (Groningen) en UMCU (Utrecht).

Commissie Congenitale Cardio-thoracale Chirurgie

Binnen de NVT is de Commissie Congenitale Cardio-thoracale Chirurgie (Commissie CCTC) aangewezen voor de zorg op bovengenoemd gebied. De commissie CCTC streeft naar een continue verbetering van kwaliteit en uitkomsten van congenitale cardiothoracale chirurgie. De commissie heeft hiertoe meerdere instrumenten zoals geverifiëerde dataregistratie, onderlinge bespreking van aantallen en uitkomsten (inclusief een jaarlijkse bespreking van alle gevallen van mortaliteit), on-site kwaliteitsvisitaties, onderlinge bespreking van complicaties (bijv. registratie van ongeplande reoperaties) en themadagen o.a. samen met de sectie kindercardiologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.

Register Congenitaal chirurgen

Per 1 november 2014 zijn alle in Nederland werkzame kinderhartchirurgen ("congenitaal cardiothoracaal chirurgen") als zodanig officieel geregistreerd.

Sinds 1 januari 2013 is het subspecialisme congenitale cardiothoracale chirurgie (hartchirurgie bij kinderen en chirurgie van aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en volwassenen) het eerste officieel door de vereniging erkende deelspecialisme binnen de cardiothoracale chirurgie. Hier is ook een door de vereniging erkend en gestructureerd aanvullende opleiding van 3 jaar voor opgezet.

Nu zijn de al langer werkzame kinderhartchirurgen officieel in het dit register van de vereniging opgenomen en zijn ook voor de eerste maal de certificaten uitgereikt aan de cardiothoracaal chirurgen die deze nieuwe driejarige vervolgopleiding met succes hebben afgerond.

Naam geregistreerde  Werkzaam in  Geregistreerd als CCTC sinds
Prof.dr. A.J.J.C. Bogers       Erasmus MC 01-11-2014
P.L. de Jong Erasmus MC                  01-11-2014
P.C. van de Woestijne Erasmus MC 01-11-2014
J.W. van Leeuwen Erasmus MC 17-04-2020
Dr. D.R. Koolbergen LUMC/Amsterdam UMC (CAHAL) 01-11-2014
Prof.dr. M.G. Hazekamp LUMC/Amsterdam UMC (CAHAL) 01-11-2014
Prof.dr. P.H. Schoof WKZ (UMCU) 01-11-2014
Dr. A. van Wijk WKZ (UMCU) 19-11-2019
Prof.dr. T. Ebels UMCG 01-11-2014
Dr. S.C. Arrigoni UMCG 01-11-2014
R.E. Accord UMCG 01-11-2016