Indicatoren

Hieronder vindt u de indicatoren die van toepassing zijn op de Hartchirurgie in Nederland.

Hartchirurgie

  1. Deelname landelijke registraties NVT:
    Tijdig en adequaat aanleveren van de kwartaal data zowel wat de mortaliteitsregistratie als de complicatieregistratie.
     
  2. Percentage gebruik van een 'internal mamary artery als graft bij primaire geïsoleerde coronair revascularisatie’.
     
  3. Percentage diepe sternumwondproblemen, mediastinitis bij hartchirurgie:

Diepe sternumwond problemen, mediastinitis wordt gedefinieerd als er sprake is van 1 of meerdere van volgende criteria
-    Chirurgische drainage/refixatie
-    Positieve wondkweken
-    Antibiotica therapie i.v.m. sternumwond

Hartchirurgie betreft alle vormen van uitgevoerde hartchirurgie. Het betreft wondproblemen tijdens de in-hospital periode.

Longchirurgie

  1. Het aantal anatomische longresecties uitgevoerd door cardio-thoracaal chirurgen.*

* in centra waar resecties worden uitgevoerd door zowel longchirurgen en door cardio-thoracaalchirurgen - beslist het centrum of de ingreep wordt toegewezen aan de longchirurg of de cardiothoracaal chirurg.

Voor meer informatie over deze indicatoren verwijzen we graag naar www.igj.nl - kwaliteitsindicatoren basisset ziekenhuizen 2015.