Kwaliteitsvisitaties

Sinds 1 januari 2006 moeten medisch specialisten, één keer per 5 jaar gevisiteerd worden om in aanmerking te komen voor herregistratie. Kwaliteitsvisitatie is een vorm van intercollegiale toetsing met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Kwaliteitsvisitaties worden uitgevoerd door een ad-hoc commissie samengesteld uit de leden van de commissie Kwaliteitsvisitaties. Een kwaliteitsvisitatie dient aangevraagd te worden bij de commissie Kwaliteitsvisitaties van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie. Hoe dit in zijn werk gaat vindt u in het Handboek (versie januari 2021).

Het uitgangspunt is dat de vakgroep zelf de verantwoordelijkheid neemt om continu de kwaliteit te verbeteren. Verwacht wordt dat de vakgroep tijdens de kwaliteitsvisitatie kan laten zien dat zij inzicht heeft in de eigen prestaties en maatregelen neemt om te verbeteren.

Door de wetenschappelijke verenigingen is afgesproken dat iedere vereniging vanaf 2016 zelfstandig de financiering van de visitaties vorm zal geven. Dat houdt voor de NVT in dat is afgesproken dat de kosten ten laste van de gevisiteerde maatschap/vakgroep worden gebracht.
 

Overzicht gevisiteerde centra 

Sinds 1 januari 2006 moeten medisch specialisten één keer per 5 jaar gevisiteerd worden om in aanmerking te komen voor herregistratie. Onderstaand overzicht geeft aan wanneer welk hartcentrum voor het laatst gevisiteerd is. 

*overzicht bijgewerkt op 30 november 2021
 

Ziekenhuis Gevisiteerd op Expiratiedatum
A-UMC 16 februari 2023 2028
Amphia Ziekenhuis 16 januari 2020 2025
Catharina Ziekenhuis 17 december 2019 2024
Erasmus MC 5 mei 2021 2026
Erasmus MC - Kinderhartchirurgie 5 mei 2021 2026
Haga Ziekenhuis 19 januari 2022 2027
Isala Klinieken 12 januari 2022 2027
LUMC 29 november 2018 In behandeling
LUMC - Kinderhartchirurgie (CAHAL) 29 november 2018 In behandeling
Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) 8 maart 2022 2024
Medisch Spectrum Twente (MST) 27 oktober 2020 2025
MUMC 1 februari 2021 2026
OLVG 11 maart 2021 2026
St. Antonius Ziekenhuis 24 november 2021 2026
UMC Groningen 31 maart 2021 2026
UMC Groningen - Kinderhartchirurgie 3 juli 2018 2023
UMC Radboud  27 februari 2020 2025
UMC Utrecht 13 april 2022 2027
UMC Utrecht - WKZ - Kinderhartchirurgie 29 november 2022  2027
     
Documenten: