Kwaliteitsvisitaties

Sinds 1 januari 2006 moeten medisch specialisten, één keer per 5 jaar gevisiteerd worden om in aanmerking te komen voor herregistratie. Kwaliteitsvisitatie is een vorm van intercollegiale toetsing met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Kwaliteitsvisitaties worden uitgevoerd door een ad-hoc commissie samengesteld uit de leden van de commissie Kwaliteitsvisitaties. Een kwaliteitsvisitatie dient aangevraagd te worden bij de commissie Kwaliteitsvisitaties van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie. Hoe dit in zijn werk gaat vindt u in het Handboek (versie januari 2021).

Het uitgangspunt is dat de vakgroep zelf de verantwoordelijkheid neemt om continu de kwaliteit te verbeteren. Verwacht wordt dat de vakgroep tijdens de kwaliteitsvisitatie kan laten zien dat zij inzicht heeft in de eigen prestaties en maatregelen neemt om te verbeteren.

Door de wetenschappelijke verenigingen is afgesproken dat iedere vereniging vanaf 2016 zelfstandig de financiering van de visitaties vorm zal geven. Dat houdt voor de NVT in dat is afgesproken dat de kosten ten laste van de gevisiteerde maatschap/vakgroep worden gebracht.
 

Overzicht gevisiteerde centra 

Sinds 1 januari 2006 moeten medisch specialisten één keer per 5 jaar gevisiteerd worden om in aanmerking te komen voor herregistratie. Onderstaand overzicht geeft aan wanneer welk hartcentrum voor het laatst gevisiteerd is. 

*overzicht bijgewerkt op 9 maart 2021
 

Ziekenhuis Gevisiteerd op Expiratiedatum
AMC 9 oktober 2014 In behandeling
Amphia Ziekenhuis 16 januari 2020 2025
Catharina Ziekenhuis 17 december 2019 2024
Erasmus MC 15 september 2016 In behandeling
Erasmus MC - Kinderhartchirurgie 15 september 2016 In behandeling
Haga Ziekenhuis 14 april 2015 2020
Isala Klinieken 30 augustus 2016 2021
LUMC 29 november 2018 2023
LUMC - Kinderhartchirurgie (CAHAL) 29 november 2018 2023
Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) 29 november 2016 2021
Medisch Spectrum Twente (MST) 27 oktober 2020 2025
MUMC 17 november 2015 In behandeling
OLVG 31 maart 2016 In behandeling
St. Antonius Ziekenhuis 9 maart 2016 2021
UMC Groningen 4 september 2015 In behandeling
UMC Groningen - Kinderhartchirurgie 3 juli 2018 2023
UMC Radboud  27 februari 2020 2025
UMC Utrecht 6 februari 2017 2022
UMC Utrecht - WKZ - Kinderhartchirurgie 6 februari 2017 2022
VU Medisch Centrum 15 november 2018 2023
Documenten: