NVHVV

Op 8 oktober 2018 hebben de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) een intentieverklaring ondertekend. De besturen van de NVT en de NVHVV zetten met deze intentieverklaring de eerste stap om op termijn te komen tot een duurzame strategische samenwerking. Doelstelling is om de cardiovasculaire zorg te optimaliseren en efficiënt gebruik te maken van elkaars expertise en middelen. De samenwerking richt zich op de verbetering van de kwaliteit van zorg door gebruik te maken van elkaars expertise.

Voor meer informatie: www.nvhvv.nl