Landelijke Cursorische Onderwijsdagen AIOS

In de regel vinden de Landelijke Cursurische Onderwijsdagen elke 2e donderdag en vrijdag van januari plaats. De LCO is een verplicht onderdeel van de opleiding en de toets dient met een voldoende te worden afgesloten.

 

Programma en aanmelden

De 30e Landelijke Cursorisch Onderwijsdagen zullen plaatsvinden op 11 en 12 januari 2024. Het programma vindt u hieronder. Aanmelden kan via de onderstaande aanmeldbutton.

AANMELDEN

 

Examen

Zoals gebruikelijk zal er op vrijdag (12 januari) een examen worden afgenomen. Deze zal digitaal op locatie plaatsvinden via Remindo toets. Voor het online examen ontvangen de deelnemers een aparte link een dag voor het examen en alleen wanneer men deelneemt aan de onderwijsdagen (via het e-mail adres dat opgegeven is bij de aanmelding). 

 

Literatuur/leerstof

De aanbevolen leerstof die u verondersteld wordt, voorafgaande aan de onderwijsdagen, bestudeerd te hebben vindt u hieronder terug:

T.b.v. het onderdeel longchirurgie, Sublobaire resecties en pre-operatieve planning:

T.b.v. het onderdeel Optimal medical treatment – ‘Hoe houd je de patiënt uit de handen van de cardio-thoracaal chirurg?’

  • 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: tabel 3, tabel 4, hoofdstuk 4.1, hoofdstuk 5 (behalve 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6). Hoofdstuk 7.3, hoofdstuk 10, hoofdstuk 11 (met name afbeldingen en aanbevelingen). Afbeelding 14. Afbeelding 15.
  • 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease: hierbij is met name van belang dat over de algemene aanbevelingen en de indicatie (en hiermee ook wat nog geen of geen indicatie is voor een invasieve benadering) wordt nagedacht. Hiermee is ook duidelijk wat de rol is van de medicamenteuze therapie bij klepaandoeningen. De verschillende afbeeldingen vatten de indicatie goed samen.
  • 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes: dit is meer voor de volledigheid meegestuurd, voor als er specifieke vragen zijn (b.v. hoofdstuk 5.6 over antitrombotische therapie). Hoofdstuk 6 coronarialijden; tabel 17 indicaties voor revascularisatie.
  • 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes: uitgangspunt afbeelding 2. Wanneer iemand interesse heeft in de diagnostische stappen zijn de aanbevelingen van hoofdstuk 3.1 wel interessant. Hoofdstuk 3.3 legt principes van medicamenteuze behandeling uit; hier geeft afbeelding 8 en de aanbevelingen een goede overzicht. Afbeelding 9 geeft aan, wanneer medicamenteuze therapie voldoende is. Afbeelding 10 geeft aanbevelingen over vervolg; echter in de praktijk in NL worden vaak minder strike schemata gebruikt; dit is een discussiepunt wat zinvol is en wat niet.
  • 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes: beginpunt afbeelding 1. Hierbij ook goed over nadenken wat dit betekent voor een patiënt welke net een operatie heeft gehand (CABG, kleppen). Interpretatie van Ecg (STEMI versus NSTEMI) en troponines (met name beloop): afbeeldingen 2, 3, 4 en 6. Hoofdstuk 4.2.2 / recommendation table 3 principes voor antiangineuze therapie acuut. Bij ACS speelt natuurlijk PCI een belangrijke rol. Dat is niet echt medicamenteus, maar wel van belang (hoofdstuk 5, afbeeldingen 7 en 8). Tabel 6 geeft een goede overzicht over de antitrombotische therapie, goed samengevat in afbeelding 10.

T.b.v. onderdeel VARIA - Veilig werk en leerklimaat

 

Documenten: