Registratie

De registratie van alle cardiochirurgische ingrepen bij volwassenen vindt momenteel plaats bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR).

De registratiecommissie cardiochirurgie bestaat uit 16 leden, ieder door zijn/haar ziekenhuis afgevaardigd om namens het ziekenhuis de NHR opdracht te geven om data met betrekking tot de interventies te verwerken. De ziekenhuizen treden in de registratiecommissie op als gezamenlijke verantwoordelijken in termen van de AVG. Waar de registratiecommissie voorheen onder de bestuurlijke verantwoordenlijkheid van de NVT viel is de registatiecommissie nu een losstaande entiteit die opdracht geeft aan de NHR. De NVT bepaalt uit de lijst van variabelen die door de registratiecommissie wordt vastgesteld, welke variabelen voor ziekenhuizen verplicht worden om te verzamelen.

De data die in opdracht van de registratiecommissie verzameld en en verwerkt wordt bestaat uit patiëntkarakteristieken, procedure gerelateerde data en follow up data zoals mortaliteit en kwaliteit van leven. Binnen de registratiecommissie worden de resultaten van de centra besproken en is er ruimte om best practices te delen.

Dankzij de oprichting van de NHR worden alle complexe hartinterventies in Nederland zich nu in één omgeving geregistreerd, waardoor bijvoorbeeld ook ziekenhuisoverstijgend inzicht verkregen kan worden in de follow up van patiënten wat de registratielast voor de ziekenhuizen zal doen afnemen.

De 2018 publicatie van de NHR vindt u door hier te klikken