Statuten en huishoudelijk reglement

Privacy Statement

25-05-2018 - Privacy Statement gebruik persoonsgegevens

Statuten

23-04-2015 - Gewijzigde statuten 2015 - n.a.v. vorming Federatie voor Medisch Specialisten
28-04-2009 - Gewijzigde statuten
12-10-1991 - Statuten

Huishoudelijk Reglement

18-11-1961 - Huishoudelijk Reglement (HHR)
01-09-2007 - Addendum HHR - Sponsoring inclusief Toelichting.
01-09-2010 - Addendum HHR - Regels financiële zaken
01-05-2011 - Addendum HHR - Declaraties NVT
01-10-2011 - Addendum HHR - Richtlijnontwikkeling
01-12-2011 - Addendum HHR - Assistentenprijs
01-08-2013 - Gedragscode voor de professional - Relatie NVT en de medische Industrie
01-04-2019 - Addendum HHR - Beleid en kosten niet leden - Factsheet lidmaatschap Federatie voor Medisch Specialisten

Oprichting en erkenning NVT

26-01-1950 - Oprichting NVT - bijvoegsel tot de Nederlandse Staatscourant van 26 januari 1950
24-10-1949 - Erkening NVT - Goedkeuring verzoekschrift erkenning Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie