Statuten en huishoudelijk reglement

Privacy Statement

25-05-2018 - Privacy Statement gebruik persoonsgegevens

Statuten

23-03-2022 - Gewijzigde statuten 
23-04-2015 - Gewijzigde statuten 2015 - n.a.v. vorming Federatie voor Medisch Specialisten
28-04-2009 - Gewijzigde statuten
12-10-1991 - Statuten

Huishoudelijk Reglement

12-11-2021 - Gewijzigd Huishoudelijk Reglement (HHR) 
18-11-1961 - Huishoudelijk Reglement (HHR)
01-09-2007 - Bestuursbesluit - Sponsoring inclusief Toelichting.
01-09-2010 - Bestuursbesluit - Regels financiële zaken
01-05-2011 - Bestuursbesluit - Declaraties NVT
01-10-2011 - Bestuursbesluit - Richtlijnontwikkeling
01-12-2011 - Bestuursbesluit - Assistentenprijs
01-04-2019 - Beleid en kosten niet leden - Factsheet lidmaatschap Federatie voor Medisch Specialisten
01-09-2023 - Medische Industrie - Governancecode zorgprofessionals en industrie

Oprichting en erkenning NVT

26-01-1950 - Oprichting NVT - bijvoegsel tot de Nederlandse Staatscourant van 26 januari 1950
24-10-1949 - Erkening NVT - Goedkeuring verzoekschrift erkenning Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie