Wetenschappelijk najaarsvergadering NVT/BACTS/NeSECC/BelSECT 15 en 16 november 2019

15 november 2019

Locatie en datum 

MECC Maastricht

15 en 16 november 2019 - gezamenlijk met de BACTS en op zaterdag de NeSECC en de BelSECT.

 

Aanmelden

Aanmelden voor dit congres is kosteloos voor leden en studenten. Niet leden betalen dit keer € 80,- en dienen dit bij aanmelding te voldoen.

 

Informatie Congres

Meer informatie over het congres en het programma vindt u op de daarvoor speciaal ingerichte website. Het programma bestaat uit voordrachten van abstracts en op zaterdag uit twee themasessies. Tevens zal tijdens dit congres op vrijdag de Algemene Ledenvergadering worden gehouden tussen 12.00 en 13.00 uur.

Het volledige programmaboekje download u hieronder.

 

Documenten: