Wetenschappelijk najaarsvergadering NVT/BACTS/NeSECC/BelSECT 15 en 16 november 2019

15-11-2019

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.