Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
Mercatorlaan 1200 - 3528 BL Utrecht - +31-(0)30-282 31 75
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie

Registraties Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie

De Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) streeft voortdurend naar verbeteringen in de kwaliteit van de hartchirurgie in Nederland. Al in 1995 is een landelijke registratie van de hartchirurgische verrichtingen bij volwassenen gestart en ondergebracht bij de Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN). Sinds 1 januari 2007 is de registratie van de interventies van alle hartchirurgische centra compleet. Bovendien wordt sinds diezelfde datum de ziekenhuissterfte geregistreerd, evenals de factoren die bijdragen aan het overlijdensrisico volgens de zogenaamde EuroSCORE-systematiek. Voor meer informatie zie BHN Handboek 4.1.0., transparantie hartchirurgie landelijk en transparantie hartchirurgie per centrum.

Per 1 januari 2011 is de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) daarnaast gestart met het opzettten van een landelijk complicatieregistratie voor de hartchirurgie bij volwassenen (LCRHV). Met het opzetten van een LCRHV wil de NVT de eigen identiteit van de hartchirurgie benadrukken. Hiermee neemt de NVT duidelijk afstand van de Landelijke Heelkundige Complicatieregistratie en de NICE-registratie (NICE= Nationale Intensive Care Evaluatie), die door sommige instanties beschouwd worden als evaluatiesystemen voor de hartchirurgie. Voor meer informatie zie Complicatieregistratie

Congenitale cardiothoracale chirurgie is het onderdeel van de cardiothoracale chirurgie dat zich specifiek bezig houdt met de chirurgische behandeling van aangeboren hartafwijkingen en van hartafwijkingen bij kinderen. Ook zij houden een eigen registratie bij. Voor meer informatie hierover zie registratie Congenitale Cardio-thoracale Chirurgie.

Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie | Mercatorlaan 1200 | 3528 BL Utrecht | +31 (0)30 282 31 75Website door Zite Media