Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
Mercatorlaan 1200 - 3528 BL Utrecht - +31-(0)30-282 31 75
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie

 

Accreditatie

Hoe u accreditatie voor bij- en nascholingsbijeenkomsten aan kunt vragen vindt u onder accreditatie aanvragen in het menu.

Beoordelingskader NVT

Het Accreditatie Overleg van wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen heeft een harmonisatierichtlijn voor de toekenning van accreditatiepunten aan deskundigheidsbevordering vastgesteld. Daarbij is gesteld dat het elke vereniging vrij staat om van de harmonisatierichtlijn af te wijken. De NVT heeft zich aangesloten bij de Harmonisatierichtlijn Accreditatie, met uitzondering van een aantal punten. Het beoordelingskader van de NVT, gebaseerd op de harmonisatierichtlijn, geldt vanaf 1 januari 2018

De oude accreditatieregels die tot december 2017 van kracht waren vindt u hier.

Wilt u weten hoeveel accreditatiepunten er aan een bijeenkomst zijn toegekend klik dan op Overzicht geaccrediteerde bijeenkomsten in het menu. Toegekende accreditatiepunten van bijeenkomsten in het lopende jaar vindt u onder congreskalender bij de betreffende bijeenkomst.

Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie | Mercatorlaan 1200 | 3528 BL Utrecht | +31 (0)30 282 31 75Website door Zite Media