Indicatie richtlijn TAVI

Op verzoek van het ZorgInstituut Nederland (ZiN), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Verening voor Thoraxchirurgie (NVT), werd het Indicatiedocument TAVI 2020 samengesteld door het Bestuur van de Werkgroep THI.

De opdracht om het vigerende document uit 2017 te herschrijven kwam eind 2019 in overleg met het ZiN. Reden was de duiding door het ZiN, om TAVI als vergoede zorg toelaatbaar te stellen voor inoperabele patiënten en voor patiënten met een hoog operatierisico ten aanzien van chirurgische aortaklepvervanging. Doel was hierbij te komen tot een eenduidige en transparante indicatiestelling voor TAVI.

De eerste versie werd door het Bestuur van de Werkgroep THI in maart 2020 aangeboden aan bovenvermelde partijen. Na meerdere rondes van beoordeling en aanpassing door ZiN, NVVC (Bestuur, Cie Kwaliteit, BBC), NVT en de ledenraad van de Werkgroep THI, werd de definitieve versie van het Indicatiedocument TAVI vastgesteld op 18-11-2020.

Kern van het Indicatiedocument is het, voor dit doel ontworpen, MDO formulier op pagina 15-16. Vanaf 1 januari 2021 moet dit formulier worden gebruikt in de hartteams van de TAVI-centra, bij alle patienten die worden besproken in verband met een verworven aortaklepstenose.