Listing criteria for heart transplantation in the Netherlands

In 2008 heeft een commissie onder supervisie van de NVVC en de NVT de eerste richtlijn voor harttransplantaties (HTx) gepublicieerd. 

Dit is een update van de lijst met criteria voor hattransplantaties namens de drie centra betrokken bij harttransplantaties in Nederland, Het Erasmus MC Rotterdam, UMC Groningen en UMC Utrecht.

Deze nieuwe Nederlandse lijst met criteria volgt hoofdzakelijk de ge-update richtlijnen van de International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT), en zijn waar nodig aangepast aan de lokale situatie.