Cardio-thoracaal chirurgen lanceren top 9 kennishiaten

dinsdag, 24 november, 2020

Tijdens de najaarsvergadering van 13 november 2020 is de eerste Kennisagenda van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) gepresenteerd. In deze kennisagenda staan de negen belangrijkste kennishiaten binnen het cardio-thoracaal chirurgisch handelen beschreven, samen met een plan van aanpak hoe dit ingevuld kan worden met wetenschappelijk onderzoek.

Beperking hersenschade na operatie thoracale aorta

De cardio-thoracaal chirurgen willen onder meer onderzoeken hoe hersenschade na een operatie aan de thoracale aorta zoveel mogelijk beperkt wordt. Linda de Heer, voorzitter van de werkgroep kennisagenda NVT: ‘We willen weten wat de optimale temperatuur is waarbij thoracale vaatchirurgie met een circulatie arrest wordt uitgevoerd. De protocollen van de diverse hartcentra zijn nogal verschillend. Met name is er verschil in temperatuur die veilig wordt geacht. Onderzoek moet hier meer duidelijkheid over geven, zodat we deze patiënten de beste zorg kunnen geven.’

Perioperatieve bloedverdunning

Daarnaast wordt de komende jaren onderzocht wat de beste perioperatieve bloedverdunning is bij patiënten die een bypass operatie bij vernauwing van de kransslagader (CABG) moeten ondergaan. Linda de Heer licht toe: ‘De combinatie van carbasalaatcalcium met een tweede plaatjesremmer (clopidogrel of ticagrelor) verlaagt de kans op failure van de veneuze graft, maar de evidence hiervoor is tot nu toe beperkt. Het gebruik van DAPT na een bypass operatie lijkt op basis van eerder onderzoek naar betere uitkomsten te leiden. Er zijn ook nadelen aan verbonden: met name bloedingen. Zorgevaluatie onderzoek moet betere onderbouwing bieden over de meest effectieve behandeling.

‘Grote stap voorwaarts’

‘Met deze kennisagenda maken we een essentiële stap naar een gedegen netwerkvorming voor evidence-based zorg’, stelt Linda de Heer. ‘Onze commissie Wetenschap en Innovatie zal het proces van netwerkvorming, subsidieaanvraag en onderzoeksopzet gaan ondersteunen. Al met al is de ontwikkeling van deze kennisagenda een grote stap voorwaarts in onze wetenschappelijke mogelijkheden.’

Zorgevaluatie

De kennisagenda is opgesteld met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Inmiddels hebben 28 wetenschappelijke verenigingen in totaal ruim 300 zorgevaluatie onderzoeksvragen geprioriteerd. Met zorgevaluatie verzamelen medisch specialisten steeds meer kennis over welke diagnostiek of behandeling bij welke patiëntengroep het meest effectief is.

Download de kennisagenda hieronder.