Landelijke uitrol van het DCD-hartdonatie programma

dinsdag, 23 maart, 2021

Landelijke uitrol van het DCD-hartdonatie programma

De drie Nederlandse harttransplantatiecentra (UMCG, UMCU en Erasmus MC) en de NTS hebben subsidie ontvangen van VWS om ook in Nederland DCD-hartdonatie te introduceren. De betrokken medisch professionals hebben in januari de training voor het gebruik van de voor deze procedure benodigde perfusiemachine gevolgd. De eerste DCD-hartdonoren worden vanaf maart 2021 geaccepteerd.

Aanleiding

Het hart kon tot nu toe alleen voor transplantatie gebruikt worden indien er sprake was van een DBD-procedure (Donation after Brain Death). Vanwege het toenemend tekort aan hartdonoren en sterfte van patiënten op de transplantatiewachtlijst werd gezocht naar nieuwe hart preservatie- methoden die het gebruik van DCD-harten (Donation after Circulatory Death) mogelijk maakte. In het buitenland zijn inmiddels goede resultaten behaald met het transplanteren van DCD-harten. Niet alleen is het aantal harttransplantaties in UK gestegen met 40%, ook zijn de uitkomsten minimaal vergelijkbaar met transplantatie na een DBD-procedure.

Getrapte uitrol

Voor acceptatie van het donorhart is het van groot belang dat het hart zo snel mogelijk gespoeld wordt met perfusievloeistof. Dat is noodzakelijk om het hart te kunnen laten functioneren na transplantatie. Dit maakt dat de plaats waar de behandeling gestopt wordt dicht bij de OK moet zijn om succesvol te zijn (ideaal maximaal 3 minuten). In overleg met de commissie Donatie van de NVIC is er gekozen voor een getrapte uitrol, waarbij als eerste wordt gestart in de ziekenhuizen met een korte transporttijd tussen de IC en de OK en in de ziekenhuizen waar al veel DCD-procedures plaatsvinden.

De hoop is dat DCD-hartdonatie zorgt voor extra mogelijkheden om de wachtlijsten voor harttransplantatie te bekorten.

Voor meer informatie: Maaike Sperber (M.J.J.Sperber@umcutrecht.nl) – projectleider.