Op weg naar een rookvrije generatie

dinsdag, 11 juni, 2024

Roken verhoogt het risico op o.a. hart- en vaatziekten, meerdere vormen van kanker, alsook ernstige longaandoeningen. Tevens kan roken ook een ongunstig effect hebben op het verloop en de behandelingsuitkomsten van deze ziekten. Ondertussen is er ook steeds meer bewijs dat vapen net zo schadelijk kan zijn als roken. In het Verenigd Koninkrijk heeft op 16 april 2024 het Britse Lagerhuis ingestemd met plannen om een rookvrije generatie te creëren. Het idee is dat vanaf 2027 het verboden wordt om tabak te kopen voor iedereen die in 2009 of later is geboren. Het wetsvoorstel moet nog worden besproken in het Britse Hogerhuis en in het parlement. Recent is in Nederland de wetgeving die nodig is om het verbod op de verkoop van tabak en vapes in supermarkten juridisch afgerond. Het verbod gaat definitief in op 1 juli 2024

Als medisch specialisten spelen wij een belangrijke rol in de preventie van ziekte, en kunnen wij ons in de spreekkamer maar ook in het openbaar daarover uitspreken. Ook in het Integraal Zorgakkoord wordt nadruk gelegd op het belang van gezond leven en preventie. 

Op dit moment zijn er meerdere initiatieven gaande op dit onderwerp die relevant zijn en waar wij graag de aandacht op willen vestigen. De NVT ondersteunt de volgende initiatieven voor een rookvrije generatie.
 
  • Netwerk “Nederland Rookvrij” en social media platform “Doei Tabaksindustrie” – samenwerking vanuit o.a. de Hartstichting, KWF en het Longfonds.
  • Artsen Slaan Alarm” is een samenwerkingsverband van artsen die zich inzetten voor een rookvrije samenleving. Recent hebben zij in de media de gevaren van vapen benadrukt.
  • Burgerinitiatief “Nicotinee” dat pleit voor een nicotinevrije generatie, welke op 28 mei 2024 officieel is aangeboden aan de Tweede Kamer.
  • Netwerk Preventie van de FMS – met standpunten en position papers vanuti de FMS over relevante thema’s (O.a. “Position paper over de gevaren van vapen”).